Biex tlaħħaq mal-Għoti tal-Kura

 

Jiena eżawrit u għajjien ħafna u ma kellix lejl tajjeb ta’ mistrieħ minn meta ċċaqlaqna. Kulħadd jgħidli biex nieqaf ninkwieta, l-affarijiet ser jaħdmu, eċċ, eċċ. Jiena nifhimha…

Aqra aktar

Rekonċiljazzjoni mal-Familja

 

Ġenituri ta’ ġenerazzjoni sandwiċċ huma misbuqa emozzjonalment u finanzjarjament bil-pressjonijiet biex ittellgħu t-tfal flimkien mal-kura ta’ qraba li qed jixjieħu, ġie rivelat f’riċerka minn Carers UK fir-Renju Unit…

Aqra aktar

Rikonċiljazzjoni max-Xogħol

 

Attwalment hemm madwar tliet miljun carers jaħdmu fir-Renju Unit. Għandu mnejn jinħass li qed tiddestreġġa bejn żewġ xogħlijiet meta tkun qed iżżomm impjieg imħallas u tforni l-kura lil ħabib jew qarib…

Aqra aktar

Informazzjoni dwar il-Pjattaforma

SOS Malta

SOS-Malta ġiet imwaqqaf fl- 1991 bl-iskop li tgħin dawk in-nies li jkun għaddejjin min esperjenzi ta krisi, billi tassisti u tagħti s-setgħa lil dak li jkun, billi tipprovdi opportunitajiet u sapport f’servizzi…

Aqra aktar