Att hantera sin situation som anhörig

 

Jag är utmattad och extremt trött, men jag har inte haft en enda god natts sömn sedan vi flyttade. Alla säger till mig att sluta oroa mig och att saker och ting löser sig. Jag vet att det ofta löser sig, trots de fallgropar vi möter på vägen, men den här rädslan kan jag inte skaka av mig. Mer

Att balansera olika roller i familjen

 

Som anhörigvårdare befinner man sig ibland i en position när man försöker förena olika familjeroller som förälder, som partner, som ett barn och som anhörigvårdare. Att förena olika familjeroller med att vårda eller stödja en närstående är en svår uppgift.

Mer

Att förena yrkesarbete med att stödja eller vårda en närstående

 

Att yrkesarbeta och samtidigt stödja eller vårda en närstående är inte någon lätt uppgift. Det är inte säkert att arbetsgivare och arbetskamrater förstår situationen. Att försöka hinna med arbetsuppgifter i tid och samtidigt stödja eller vårda en närstående skapar en stress som inte alltid är så lätt att hantera.

Mer

Om webbplattformen

Innovage-projektet

INNOVAGE är ett tre-årigt projekt som arbetar med sociala innovationer som stödjer ett aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet kommer att utveckla och testa, samt undersöka och katalogisera sociala innovationer som har en säker effekt gällande att förbättra livskvalitén och välmåendet hos äldre människor.
Mer 

Att använda webbplattformen

Här hittar du två olika slags manualer för hur du använder plattformen. Du kan ladda ner en skriftlig guide eller titta på ett videoklipp. Nuvarande introduktionsfilm är på engelska men kommer att finnas på svenska så småningom.

Mer

help-thumb[1]

Hjälp! Teknisk support

Vi har gjort vårt bästa för att göra det så enkelt som möjligt för dig att hitta på webbplattformen. Men situationer kan uppstå då en sida inte kan hittas, innehållet inte ser ut som det ska eller då du inte kan hitta ett specifikt område….
Mer