Nagħmlu ħilitna biex nipprovdu l-aħjar servizz possibli, inkluż f’dan is-sit, biex ikun aċċessat faċliment, Jekk jogħġbok, tiddejjaqx li tagħmel kuntatt magħna, kemm il-darba isib x’diffikulta jew restrizzjoni ta’ aċċess tas-sit.

 

Kitba B’Ittri Kbar  

Dawk li jippreferu jaqraw Kitba B’Ittri Kbar, jistaw jagħhmlu dan billi juzaw l-ikona li hemm fuqnett tal-paġna fuq in-naħa tal-lemin. Dawk li qed jużaw is-software tal-‘Javascript’mitfi (disabled), tista’ tuża il-kontrolli tal-‘browser’ biex tirritorna il-kitba fl-istat oriġina.

  • Fl-‘Internet Explorer’ din hi ‘Alt v’, ‘x’ imbagħad ‘l’ jew ‘g’. Uża l-‘menus’ għażel ‘View > Text Size’ > Larger / Largest’
  • Fin-‘Netscape’ din hi ‘ Ctrl+’ jew ‘Alt v’, ‘x’ imbagħad ‘i’. Uża l-‘menus’ għażel ‘View > Text Size > Increase’
  • Fil-‘Firefox’ din hi ‘Ctrl+’ jew ‘Alt v’, ‘z’ imbagħad ‘i’. Uża l-‘menus’ għażel ‘View > Text Size > Increase’

 

Bla ‘Style Sheets’

 

Dan is-sit huwa id-disinjat b’’style sheets’ u bl-intenzjonijiet li tkun tajba biex tiġi użata min-nies parzjalment niqsien mill-viżta jew ma jagħrafx jagħżel kulur minn ieħor. Madanakollu, jekk il-kuluri tad-disinn jew il-mod kif tiġi preżentatta toħloq problema, l-‘style sheet’ tista tintefa’.

 

  • F’ ‘Firefox’ u ‘Netscape’ din isir bl-użu ta’ ‘Alt v’, ‘y’ u ‘n’. Biex tuża l-‘menu’, għażel l-għażla ‘View > Page Style > No Style ‘
  • Fl-‘Internet Explorer’ , għażel ‘alt t’ imbagħad ‘o’ u ‘alt e’ imbagħad uża l-‘spacebar’ biex tagħżel jew tħassar l-għażliet. Jekk qed tuża l-għażliet tal-‘menu’, mur fuq ‘Tools > Internet Options > Accessibility’ u għażel ‘checkboxes’ biex tinjora l-kulur, stil u l-għażliet tad-daqs tal-kitba.