Význam neformální péče

Pečující mohou být definováni na základě mnoha různých kritérií, jako je příbuzenský vztah, věk, pohlaví, etnického původ, charakteristiky příjemce péče.

Eurocarers definuje pečovatele jako osobu, která poskytuje bezplatnou péči osobě s chronickou nemocí, zdravotním postižením /disabilitou nebo dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem mimo rámec profesionálního či formálního vztahu.

Více

Právní aspekty poskytování péče

Je důležité, aby pracovníci služeb pro seniory a pečující měli dobré povědomí a informace o právech osob s potřebou dlouhodobé péče a nástrojích a možnostech podpory, které mohou využít.

Více

Zvládání pečovatelské zátěže u profesionálních pečovatelů

“Pracuji pět let v denním stacionáři pro osoby s demencí jako sociální pracovnice. V loňském roce jsem si uvědomila, že se probouzím ve velmi špatné náladě a nechce se mi jít do práce. Jakmile přijedu do práce, cítím se vyčerpaná a unavená jako bych už hodiny byla v práci. Každý den osobně nebo telefonicky hovořím a poskytuji poradenství více než 15 pečujícím o lidi s demencí. V posledních několika měsících jsem začala mít vůči nim negativní pocity, nedokážu naslouchat jejich starostem a potřebám. Snažím se ukončit schůzky mnohem dříve než obvykle a když to jde, snažím se odložit další schůzky na pozdější dobu. Myslím, že jsem selhala, mám pocit, že jsem neefektivní a často se vyhýbám diskusi s ostatními kolegy. Mám pocit, že žádné řešení mého problému neexistuje, nemůžu totiž přestat pracovat a žádné jiné místo zde neexistuje.”

Více

O platformě

INNOVAGE logo

Projekt Innovage

INNOVAGE – Sociální inovace podporující aktivní a zdravé stárnutí (www.innovage.group.shef.ac.uk) je projekt zaměřený na vývoj, testování, mapování a katalogizaci sociálních inovací s cílem zlepšení kvality života seniorů a pečujících. Projekt chce zejména přispět k cíli EU prodloužení délky života prožitého ve zdraví prostřednictvím navržení a realizace čtyř nových sociálních inovací…

Více 

help-thumb[1]

Technická podpora

Udělali jsme vše pro to, aby vaše práce a orientace na tomto byla co nejjednodušší a nejpohodlnější. Můžete se však setkat s tím,  že požadovaná strana nebo obsah nemůže být správně zobrazen, nebo nemůžete najít konkrétní stránku.

Více