Definicja opieki

Opieka może być definiowana na wiele różnych,zmiennych sposobów jako rodzinne relacje, wiek, płeć, charakter etniczny, charakterystycznych cech opiekunów. Stowarzyszenie Eurocarers definiowanie opiekunów jako osób, które dostarczają bezinteresowną opiekę, która opiekuje się osobami chronicznie chorymi, inwalidzkimi lub innymi długotrwałymi zdrowotnymi lub potrzeb opiekunów, poza fachowy lub formalny model.

Więcej

Prawa wynikające z głównych zasad prawa pracy

• prawo do swobodnie wybranej prac (nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu),

• swoboda nawiązywania stosunków pracy (co oznacza, że każdy stosunek pracy wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli),

• prawo do poszanowania godności (pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika),

• zasada równości praw pracowniczych (każdy pracownik bez względu na płeć ma równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków),

Więcej

Zarządzanie profesjonalnymi obciążeniami

Pracowałam jako pracownik opieki społecznej w ośrodku dziennym demencji przez pięć lat. W zeszłym roku uświadomiłam sobie, że budzę się w złym nastroju i nie chce iść do biura. Jak tylko przyjeżdżałam do pracy, czuję się wyczerpana, jakbym tylko już pracowała przez godziny. Każdy dzień dyskutuje i dostarczam porady więcej niż 15 opiekunów dla ludzi z demencją twarzą w twarz lub przez telefon. Podczas ostatnich kilku miesięcy, zaczęłam posiadać negatywne uczucia w kierunku tych ludzi i nie potrafię znieść słuchania ich obaw i potrzeb. Próbuje skończyć wizyty znacznie wcześniej niż zwykle i próbuję je przełożyć, jeśli to możliwe z nowymi wizytami. Myślę, że nie zdałam roli opiekun, czuje się nieskuteczna i często unikam wnoszenia dyskusji z innymi kolegami. Czuję, że nie ma rozwiązania moich problemów jako, że nie mogę przestać i nie ma innych urzędów gdzie mogłabym pracować.

Więcej

O platformie

Projekt Innovage

To wspieranie Seniorów i osób niepełnosprawnych w całej UE w codziennym życiu, a szczególnie podniesienie statusu Starszych Osób w Polsce poprzez współdziałania międzynarodowych i lokalnych organizacji oraz partnerów dostrzegających w tym potrzebę. Chcemy propagować wolontariat i opiekę nieformalną, jako sposób na pomoc innym i samym sobie, bo przecież i my staniemy się kiedyś sędziwymi ludźmi potrzebującymi wsparcia od silniejszych. W Polsce działamy na rzecz rodzimych Seniorów, czerpiąc ze skandynawskich i zachodnich praktyk w dziedzinie opieki, wsparcia dla rodzin i opiekunów oraz aktywizacji. Naszą główną ideą jest pomagać Seniorom w ich codziennym życiu.

Więcej 

help-thumb[1]

Help! Technical support

We made our best for making your navigation experience the easiest and most comfortable as possible. However, you could have to face some situations where a page cannot be reached, content is not displayed correctly, or you cannot find a specific area…

Więcej