Význam neformálnej starostlivosti

Opatrovatelia môžu byť definovaní rôznymi spôsobmi na základe rôznych uhlov pohľadu, ako napríklad vzhľadom k príbuzenskému vzťahu, veku, pohlaviu, etnickému pôvodu, charakteristike osoby potrebujúcej starostlivosť. Eurocarers Association definuje opatrovateľa ako osobu, ktorá poskytuje bezplatnú starostlivosť niekomu s chronickou chorobou, zdravotným postihnutím alebo inou potrebou súvisiacou so zabezpečovaním dlhodobej opatrovateľskej a zdravotnej starostlivosti mimo profesionálneho alebo formálneho rámca

Viac

Právne aspekty pre profesionálov

Dlhodobá starostlivosť predstavuje súbor služieb, ktoré sa poskytujú osobám odkázaným na pomoc inej osoby pri bežných denných činnostiach počas dlhšej doby. Takáto personálna pomoc je často kombinovaná so základnými zdravotníckymi službami, akými sú napr. ošetrovanie rán, podávanie liekov, rehabilitácia alebo služby paliatívnej starostlivosti. Dlhodobá starostlivosť sa poskytuje v domácom prostredí, prostredníctvom rodinných príslušníkov tzv. neformálnou starostlivosťou a profesionálnymi pracovníkmi prostredníctvom verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnych služieb…

Viac

Zvládanie záťaže profesionálnych pracovníkov

“Pracovala som ako sociálny pracovník v dennom centre pre osoby s demenciou po dobu piatich rokov. Minulý rok som si som uvedomila, že sa prebúdzam s veľmi zlou náladou a nechcem ísť do roboty. Ako náhle prídem do práce, cítim sa vyčerpaná a vyšťavená, ako keby som už pracovala niekoľko hodín. Každý deň diskutujem  a poskytujem poradenstvo pre viac ako 15 opatrovateľov ľudí s demenciou, či už osobne, alebo telefonicky. Posledné mesiace, som začala mať negatívne pocity voči týmto ľuďom a nedokážem už načúvať ich záležitostiam a potrebám. Snažím sa ukončiť stretnutia oveľa skôr než obvykle a ak je to možné, snažím sa odkladať nové stretnutia. Príde mi, že som zlyhala vo svojej úlohe a mám pocit, že som neefektívna a často sa vyhýbam zapájaniu sa do diskusií s ostatnými kolegami. Mám pocit, že tento môj problém nemá žiadne riešenie a nemôžem podať výpoveď, pretože nie je žiadne iné pracovné miesto, kde by som sa mohla zamestnať. “

Viac

O platforme

INNOVAGE logo

Projekt Innovage

INNOVAGE je trojročný projekt venovaný sociálnym inováciám, ktoré podporujú aktívne a zdravé starnutie. Napĺňa cieľ EÚ v horizonte do roku 2020 – predĺženie dĺžky života prežitého v zdraví. Cieľom INNOVAGE projektu je dosiahnuť vplyv verejného, súkromného a tretieho sektora a je budovaný, na čo najbližšom partnerstve s koncovými užívateľmi a zainteresovanými stranami, vrátane samotných starších ľudí.

Viac 

help-thumb[1]

Pomoc! Technická podpora

Urobili sme všetko preto, aby vaša práca a orientácia na tejto stránke bola, čo najjednoduchšia a najpohodlnejšia. Môžete sa však stretnúť s tým, že požadovaná stránka alebo obsah nemôže byť správne zobrazený alebo nemôžete nájsť konkrétnu stránku. V tomto prípade a kedykoľvek sa stretnete s technickým alebo iným problémom, radi vám poskytneme podporu a pokúsime sa problém vyriešiť. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, či technický problém, prosím kontaktujte správcu stránok, Christina Lancioni (c.lancioni@inrca.it), ktorý bude problém riešiť spoločne s pracovníkmi vo vašej krajine.

Viac