Betydelsen av anhörigomsorg

Anhöriga kan definieras på många olika sätt utifrån olika variabler såsom relationen till den närstående, ålder, kön, etnicitet och den närståendes behov. Eurocarers definierar en anhörig som en person som ger obetald vård, hjälp och stöd till någon med en kronisk sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälso- eller vård- och omsorgsbehov, utanför en professionell eller formell ram.

Mer

Juridiska aspekter för professionella som möter anhöriga i sitt arbete

Den rättsliga ställningen för den som är i behov av vård och omsorg regleras genom lagstiftning. För personal som arbetar inom vård och omsorg och socialt arbete finns det flera olika lagar som styr och påverkar arbetet. För personal som möter både enskilda och anhöriga är det naturligtvis viktigt att man känner till dessa lagar och vet hur de tillämpas i praktiken.

Mer

Att hantera vård- och omsorgspersonals belastning i arbetet

”Jag har arbetat som socialarbetare på en dagverksamhet för personer med demens i fem år nu. Förra året vaknade jag en morgon och kände mig på väldigt dåligt humör och ville inte gå till jobbet. Så fort jag kom till jobbet kände jag mig utmattad och energilös, som om jag redan hade arbetat i flera timmar. Varje dag diskuterar jag och ger samtalsstöd ansikte mot ansikte, eller via telefonen, till fler än 15 anhöriga till personer med demens. Under de senaste månaderna har jag börjat känna negativa…”

Mer

Om webbplattformen

Innovage-projektet

INNOVAGE är ett tre-årigt projekt som arbetar med sociala innovationer som stödjer ett aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet kommer att utveckla och testa, samt undersöka och katalogisera sociala innovationer som har en säker effekt gällande att förbättra livskvalitén och välmåendet hos äldre människor.

Mer 

 

Att använda webbplattformen

Här hittar du två olika slags manualer för hur du använder plattformen. Du kan ladda ner en skriftlig guide eller titta på ett videoklipp. Nuvarande introduktionsfilm är på engelska men kommer att finnas på svenska så småningom.

Mer 

help-thumb[1]

Hjälp! Teknisk support

Vi har gjort vårt bästa för att göra det så enkelt som möjligt för dig att hitta på webbplattformen. Men situationer kan uppstå då en sida inte kan hittas, innehållet inte ser ut som det ska eller då du inte kan hitta ett specifikt område….

Mer