Η οδήγηση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα ιδιαίτερα για την Τρίτη ηλικία καθώς καθιστά ένα άτομο ικανό να διατηρεί την ανεξαρτησία του ακόμα και σε πολύ μεγάλη ηλικία. Παρόλα αυτά υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει ένα ηλικιωμένο άτομο να πληρεί ώστε να συνεχίσει να έχει άδεια οδήγησης.

Άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους μαζί με την αίτηση για ανανέωση της Κανονικής Άδειας Οδήγησης απαιτείτε Πιστοποιητικό Υγείας και η ανανέωση ισχύει για τρία χρόνια.

Επίσης Πιστοποιητικό Υγείας χρειάζεται για ανανέωση Κανονικής Άδειας Οδήγησης μηχανοκίνητου  οχήματος της κατηγορίας Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, της υποκατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε και των ειδικών κατηγοριών Ζ, Η, Θ, και σωματικής αναπηρίας και έχουν συμπληρώσει τα 65 χρόνια.

Για το Πιστοποιητικό Υγείας πατήστε εδώ: Πιστοποιητικό Υγείας

Πηγή: http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/35DE93CCBC2DB8C4C22578240034CE2D

 Ταξί

Τα ταξί μεταφοράς ατόμων καθήμενων σε τροχοκάθισμα είναι οχήματα στα οποία μπορεί ο χρήστης τροχοκαθίσματος να εισέλθει με το τροχοκάθισμα χωρίς να αναγκαστεί να μεταφερθεί από αυτό. Είναι αφενός χαμηλοδάπεδα για την εύκολή είσοδο τους στο όχημα και συγχρόνως ψηλοτάβανα για να χωράει ο χρήστης τροχοκαθίσματος.

Στα πλαίσια του Πιλοτικού προγράμματος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την προσβασιμότητα, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έδωσε άδειες για ειδικά ταξί.
Δυστυχώς ο θεσμός του ειδικού ταξί δεν μπόρεσε να στεριώσει και να αναπτυχθεί στην Κύπρο γιατί τα ταξί αυτά έχουν άδεια να μεταφέρουν μόνο ανάπηρους και όχι άλλους επιβάτες με αποτέλεσμα να μην έχουν ικανοποιητικό αριθμό πελατών και να μην είναι βιώσιμα. Οι συντεχνίες των ταξί αντιτίθενται στην παραχώρηση δικαιώματος μεταφοράς άλλων επιβατών πλην των αναπήρων και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αρνείται να παραχωρήσει τέτοια άδεια με τη δικαιολογία ότι δεν θα βρίσκουν εύκολα ταξί οι ανάπηροι.

Μπορείτε με μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο να βρείτε τις ιδιωτικές εταιρείες που υπάρχουν

Λεωφορεία
Στην Κύπρο δεν υπάρχουν Δημόσια Μέσα Μεταφοράς που να είναι προσβάσιμα στα άτομα με κινητικές δυσκολίες, εκτός δυο τρεις περιπτώσεις σε τουριστικές περιοχές. Τα υφιστάμενα λεωφορεία είναι εντελώς ακατάλληλα για όλα τα εμποδιζόμενα άτομα (ανάπηρους, ηλικιωμένους, γονείς με παιδικά καροτσάκια κ.α.).