Εικόνα2Ως φροντιστής μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχοκοινωνική, σωματική και οικονομική επιβάρυνση που προέρχεται από τη φροντίδα. Η ενότητα Βοηθήστε τον εαυτό σας παρουσιάζει 4 κύρια θέματα που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε την φροντίδα:

 

Το άγχος, η κατάθλιψη, οι οικογενειακές σχέσεις, η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ φροντίδας και δουλειάς και οι συμβουλές για να παραμείνετε δραστήριοι συζητούνται στις παρακάτω ενότητες.

 

Να θυμάστε ότι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της φροντίδας προϋποθέτει να προσέχετε τον  εαυτό σας!