Δεν υπάρχει ειδική μέριμνα για τους φροντιστές που φροντίζουν άτομα τρίτης ηλικίας με αναπηρία ή που πάσχουν με οποιανδήποτε χρόνια πάθηση και χρειάζονται κάποιον δίπλα τους να τους φροντίζει.