Στην Κύπρο, άτομα τα οποία είναι ανίκανα να εργαστούν και δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 63 ετών, μπορούν να αποταθούν στα γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να εξασφαλίσουν την Σύνταξη Ανικανότητας.

 

Για τον Οδηγό Σύνταξης Ανικανότητας πατήστε εδώ

 

Για αίτηση Σύνταξης Ανικανότητας πατήστε εδώ

Η φροντίδα ενός ατόμου με χρόνια πάθηση εκτός από δαπανηρή είναι και αρκετά χρονοβόρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί φροντιστές να εγκαταλείπουν την εργασία τους και τελικά να αποσύρονται από την αγορά εργασίας.

Στην εποχή μας όμως εκτός από την εργασία με την παραδοσιακή έννοια δηλαδή τη σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρης απασχόλησης 40 ωρών εβδομαδιαίως έχουν αναπτυχθεί και νέα μοντέλα εργασίας και αυτά είναι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές απασχόλησης είναι η μερική απασχόληση η οποία σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί τη μόνη διέξοδο για τους φροντιστές ατόμων με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας

Μια άλλη όμως ανερχόμενη μορφή απασχόλησης που μπορεί επίσης να διευκολύνει το άτομο να συμφιλιώσει πολύπλοκες και συχνά αντικρουόμενες ανάγκες του είναι η τηλε-εργασία. Το βασικό πλεονέκτημα της μορφής αυτής είναι ότι η θέση εργασίας και το άτομο που την εκτελεί δεν είναι αναγκαίο να συμπίπτουν. Οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν με ποιο τρόπο θα διαθέσουν το χρόνο τους. Δεν θα χρειάζεται πια να ξοδεύουν αμέτρητες ώρες πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου τους για να μεταβούν στο χώρο εργασίας αφενός, αφετέρου δε θα έχουν την δυνατότητα της ελευθερίας και της ευελιξίας να εκτελούν την εργασία τους προσαρμόζοντάς την στα δικά τους δεδομένα χρονικά, γεωγραφικά αλλά και συνδυάζοντας και τις άλλες τους υποχρεώσεις και ανάγκες όπως αυτή της φροντίδας ατόμου με χρόνια πάθηση.

Φαίνεται πως μέσω των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και πιο συγκεκριμένα της τηλε-εργασίας δίνεται η δυνατότητα στους φροντιστές ατόμων με χρόνιες παθήσεις να μην αποκλειστούν από την αγορά εργασίας μετατρέποντας και πάλι το σπίτι σε μονάδα παραγωγής αλλά αφιερώνοντας και τον απαιτούμενο χρόνο που θέλουν στο άτομο που φροντίζουν.