Εικόνα1

I avsnittet som handlar om Att vårda eller stödja en närstående äldre hittar du information om vanliga sjukdomar och funktionsnedsättningar hos äldre. Presentationen innehåller beskrivningar av symptom, fortskridandet av sjukdomen samt behandling. Den innehåller även information om att hantera sjukdomarna.

Du kan i avsnittet även läsa om vilka olika typer av stöd och hjälp som samhället erbjuder till din närstående och till dig som anhörig. Information följer om olika rese- och transportservice som exempelvis färdtjänst och om att få mat och exempelvis medicin hemkört. Du kan även läsa om olika lösningar för att göra hemmet säkert och lättillgängligt för din närstående.