En försämring av hörseln kan framkallas av olika orsaker: det kan bero på en förändring av överföringen av ljud i ytterörat och i mellanörat eller av ett problem gällande innerörats förmåga att uppfatta ljud och omvandla det till en nervimpuls.

Den vanligaste orsaken till hörselnedsättning är åldrande. Omfattningen av nedsättningen varierar från person till person och påverkar oftast män mer än kvinnor.

En typ av hörselnedsättning som råder hos gamla personer är Sensorineural hörselnedsättning och beror på att hårcellerna i innerörat är skadade. Dessa celler, som skickar impulser till det område av hjärnan som tar emot och vidareutvecklar ljud, kan skadas även av olyckor eller exponering av mycket höga ljud.

Beroende på hur allvarligt utvecklad skadan är, kan en hörapparat lösa problemet helt eller delvis. Valet av hjälpmedel beror på vilken typ av skada det är. Därför är det lämpligt att ta kontakt med en specialist, för att få rätt recept och installation för varje enskilt fall.

Ibland är rehabilitering nödvändig i kombination med hörapparat. Den kan bestå av olika övningar, läsning av läpprörelser samt andra hjälpmedel.

Som exempelvis anhörig eller vård- och omsorgspersonal är det viktigt att vara medveten om risken för att gamla personer med hörselnedsättning isolerar sig. Det är viktigt att hjälpa honom/henne att bibehålla självkänslan, med hjälp av de förmågor som personen har kvar, samt upprätthålla sociala relationer.

Det är också nödvändigt att komma ihåg att gamla personer med sensoriska nedsättningar är speciellt uppmärksamma på kroppsspråk (inte verbalt språk).

Innehållet är översatt från originalkälla. Med tillåtelse från

Aspasia – Servizi e formazione per l’assistenza famigliare.Gå till sidan...
Anziani e non solo – Società cooperativa.Gå till sidan...