Det finns sjukdomar som påverkar syn och hörsel genom att orsaka sensoriska bister.

 

Grå starr (Katarakt) orsakas av åldrande och innebär en härdning av den kristallina linsen (ett slags “lins” som finns i ögat). Grå starr orsakar inte smärta eller inflammation. De första symptomen innebär en suddig syn på grund av mörka fläckar som sträcker sig från periferin mot centrum av den kristallina linseneller på grund av att linsen blir mer ogenomskinlig. Ett annat symptom är dubbelseende. Andra symptom är den gradvisa försämringen av synen som innebär att objekt eller personer uppfattas som att de befinner sig bakom frostat glas. I en allvarlig form kan grå starr orsaka blindhet. Den mest effektiva behandlingen är operation.

 

Makuladegeneration (förändringar av gula fläcken) är en åldersrelaterad ögonsjukdom som drabbar den centrala delen av näthinnan. Det är en progressiv sjukdom som utgör den största orsaken till blindhet hos patienter över 60 år. Sjukdomen orsakar en förvriden och dimmig syn samt en försämring av synen. Utvecklingen av denna sjukdom sker mycket långsamt.

 

Det är viktigt att komma ihåg att en visuell nedsättning hos en gammal person kan innebära:

  • Problem med avståndsbedömning när det inte finns specifika referenspunkter;
  • En osäkerhet när han/hon promenerar och stöter på hinder som inte har märkts ut;
  • Att personen blir mindre aktiv och tillbakadragen;
  • En tendens att ibland utveckla personlighetsdrag som misstro och osjälvständighet, som kan förvärras av socialt tillbakadragande och depression.
  • Större risk för marginalisering för de som lever ensamma, om de inte är tillräckligt integrerade i ett sociala sammanhang och inte vill ta emot sociala insatser;

Om du tar hand om en person som lider av en ögonsjukdom, är det viktigt att ha komma ihåg dessa aspekter så att hon/han får hjälp och stöd som kan bidra till att stärka självkänslan och upprätthålla de sociala relationerna.

 

Innehållet är översatt från originalkälla. Med tillåtelse från 

Aspasia – Servizi e formazione per l’assistenza famigliare.Gå till sidan...
Anziani e non solo – Società cooperativa.Gå till sidan...