Söker du efter råd och tips hur du kan sköta dina nära och kära på ett bra sätt?

 

Genom att dela information, kunskap och erfarenhet kan alla de som sköter en närstående skapa en bättre vardag. Kontakta de organisationer som jobbar för närståendevård och olika patinetgrupper  för att höra hur andra kommit vidare!

 

Det kan ge dig värdefull information att vara medveten om olika projekt, metoder och strategier som är effektiva och tillgängliga för anhöriga som stödjer/vårdar en närstående i ditt land.

 

Nöd- och krishjälp

Tips och råd på nätet

Nationella organistioner