Som anhörig befinner du dig ibland i situationer då du försöker balansera olika roller som förälder, partner, barn och anhörig. Att förena dessa olika roller med att stödja eller vårda en närstående är inte alltid så lätt.

I detta avsnitt kan du läsa om olika situationer som kan uppstå i familjen när man vårdar eller stödjer en närstående. På länkarna nedan kan du läsa om ämnen så som Sandwich vårdande, att bo tillsammans med sin närstående eller i separata hushåll, att ge stöd, hjälp eller vård till en familjemedlem som inte känns som en familjemedlem och att hålla äktenskapet levande när en stressfaktor, som att vårda eller stödja en närstående,  blir en del av vardagen.

Sandwich-generationens föräldrar är emotionellt och ekonomiskt överväldigade av pressen att uppfostra barn och samtidigt stödja, hjälpa eller vårda äldre släktingar.Läs mer
Här följer några tips som kan hjälpa dig att fatta bra beslut.Läs mer
Att stödja eller vårda en familjemedlem, som inte är familj i traditionell mening, kan vara en utmaning.Läs mer
Som du säkert har upptäckt är stödjandet eller vårdandet av en närstående en livsstil. Det handlar om dig, din närstående och andra personer i ditt liv, speciellt din partner.Läs mer