Sandwich-vårdande/stödjande

Maria är 40 år och har två döttrar, Katrin och Sophie, 8 och 5 år gamla. Hon arbetar heltid som sekreterare på en advokatfirma. Nyligen blev hennes mamma Helen 78 år diagnosticerad med Alzheimers sjukdom. Helen har alltid varit väldigt självständig och har aldrig velat ha en massa människor tassande runt sig. Hon bor i sitt eget hem nära Maria. 

Innan Helen fick diagnosen besökte Maria sin mamma 3—4 gånger/vecka, men nu har situationen förändras och hon behöver vara hos henne varje dag. Helen vägrar att ta emot hemtjänst eftersom hon tror att de ska stjäla från henne.  Maria har nyligen pratat med sin arbetsgivare om sin situation och har bett om att få gå ner i arbetstid. 

Maria oroar sig också över sina två döttrar som behöver henne. Marias partner har också bett om att få gå ner i arbetstid för att kunna vara mer tillsammans med döttrarna. 

För två dagar sedan sökte Maria efter information om Alzheimer på internet och fann lyckligtvis en hjälplinje för personer som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående med demens.  

 

Fallbeskrivningen om Maria är ett exempel på Sandwich-vårdande/stödjande.  En “sandwich-vårdare/stödjare” är någon som tar hand om barn, med eller utan funktionsnedsättning, eller en partner med funktionsnedsättning samtidigt som hon/han stödjer, hjälper eller vårdar en äldre närstående.

Sandwich-vårdande/stödjande familjer under press

Carers Uk presenterar en studie som visar att Sandwich-generationens föräldrar är emotionellt och ekonomiskt överväldigade av pressen att uppfostra barn och samtidigt stödja, hjälpa eller vårda äldre släktingar.

Studien visade att fyra av tio (42%) sandwich-vårdare/stödjare kämpade vidare trots att deras karriärer, ekonomiska situation och relationer tog skada.

Tre fjärdedelar av tillfrågade sandwich-vårdarna/stödjarna hade upplevt en inkomstförlust och 95% sade att pressen påverkade deras förmåga att arbeta. Mer än hälften (52%) sade att kostnaden för att stödja eller vårda en närstående stramade åt familjens ekonomi, vilket är fler än de som kämpade med barnomsorgsavgifter (50%).

Att axla ansvaret för barn och gamla samtidigt innebär en oerhörd press och är ansträngande för familjelivet. Två tredjedelar av ”sandwich-vårdare/stödjare” rapporterar skador på äktenskap och nära relationer.

I Storbritannien finns det uppskattningsvis 2.4 miljoner “sandwich-vårdare/stödjare” eftersom omkring en femtedel av personerna mellan 45-60 år aktivt stödjer föräldrar medan barnen fortfarande bor hemma. För att ta itu med denna växande utmaning uppmanar Carers UK till att vård- och omsorgsinsatser och arbetsplatser snabbt anpassas till familjelivets förändrade former.

Heléna Herklots, verkställande direktör på Carers UK, menar: “En åldrande befolkning innebär att det är oundvikligt för alla familjer att vårda eller stödja en närstående äldre och närstående med funktionsnedsättning. Vård-och omsorgsinsatser och arbetsplatser måste komma ikapp med denna verklighet gällande familjelivet. I nuläget har familjer alltför ofta inte tillgång till det stöd som de behöver och upplever sig själva inklämda mellan omsorg om barn, gamla föräldrar och yrkesarbete. De är pressade från alla håll och ser sin ekonomi, sin karriär och nära relationer ta skada”

Drygt hälften av anhörigvårdarna (54%) höll igång arbete och omsorg om barn och närstående äldre, medan en tredjedel var tvungna att sluta arbeta för att kunna möta kraven på deras dubbla anhörigroll. Det var fyra gånger mer vanligt att kvinnor slutade arbeta för att stödja eller vårda en närstående än att män gjorde det.

Av de som fortsatte att arbeta upplevde en av fem (22%) att deras arbete blev lidande på grund av stress, trötthet och förseningar. En av åtta (13%) hade gått ner i arbetstid och 7% var tvungna att ta ett arbete som krävde mindre kvalifikationer.

Carers UK uppmanar till en brådskande reform av finansiering av omsorgen, åtgärder för att stimulera nya former av prisvärda vård- och omsorgsinsatser, en effektiv användning av teknik för att hjälpa familjer att hantera förvärvsarbete och att vårda/stödja en närstående samt råd och information för att garantera att familjer får tillgång till stöd.

Rapporten “Sandwich Caring ” i sin helhet kan hämtas här

Carers UK undersökning om Sandwich-anhörigvårdande  genomfördes i oktober 2012 och omfattade totalt  1009 personer som tog hand om minst ett barn under 18 år och samtidigt vårdade/stöttade en äldre och/eller funktionsnedsatt vuxen.

Användbara länkar som stöd till “sandwich”-vårdare/stödjare

Nedan hittar du användbara länkar på webbplattformen som kan hjälpa dig att förstå stödjandet/vårdandet och hantera stress:

 

  • I avsnittet ”Att vårda eller stödja en närstående äldre” kan du läsa om vanliga sjukdomar och funktionsnedsättningar hos äldre och hur du kan ta hand om din närstående utifrån dessa.
  • Du kan besöka sidan ”Dina egna behov”. Där finns intressanta råd och tips på hur du kan hantera stress, ta hand om din hälsa och förena förvärvsarbete med att stödja/vårda en närstående
  • Du kan också finna vilka olika typer av stöd och hjälp som finns i ditt land (här)
  • Det finns olika typer av stöd på internet (läs mer här).

Innehållet är översatt från originalkälla. Med tillåtelse från