Exempelvis att försöka besvara frågan vart den du stödjer eller vårdar ska bo

Du upptäcker att du spenderar mer tid i din närståendes hem än i ditt eget… Är det dags att slå ihop hushållen? Nedanstående idéer kan kanske hjälpa dig att bestämma ifall flytta ihop är det bästa för dig, personen som du stödjer eller vårdar, och din familj.

Att slå ihop hushåll eller inte är bara ett av många beslut som du kanske ställs inför i din roll som en anhörig som stödjer eller vårdar en närstående.  Kom ihåg att du vet vad som är bäst och fatta dina beslut efter det! Kom även ihåg, vilket du säkert erfarit genom att lyssna på andra anhöriga som stödjer eller vårdar, att varje situation är unik och kräver olika lösningar.

Här följer några tips som kan hjälpa dig att fatta bra beslut:

  1. Undersök alla möjligheter. Allt är möjligt om du tror på att det är det. 
  2. Undersök alla valmöjligheter. Genom att förstå vilka valmöjligheter som du har kan du avgränsa dina valmöjligheter så att du finner en lösning som fungerar. 
  3.  Fråga efter råd. Fråga familjemedlemmar, deltagare i din anhörigstödsgrupp, personen som du stödjer eller vårdar (om det går), personal inom vård och omsorg eller vem som helst som kan bidra med en infallsvinkel. 
  4. Glöm inte ditt eget perspektiv. När du frågar andra om råd, glöm inte din egen kunskap, erfarenheter och framförallt magkänsla i frågan. Du vet bäst.
  5. Var öppen för att ändra beslutet. Situationer kan förändras snabbt så ha en plan B och C färdiga ifall du skulle behöva. 
  6. Var flexibel i att ändra ditt beslut; du kanske inte kan ta tillbaka ditt beslut, men däremot ändra detaljer i det och det är okej. 
  7. Förbered dig på att det kan uppkomma känslor som kan kännas överväldigande. Vissa beslut kan upplevas enkla och inte kräva så mycket eftertanke medan andra kan göra dig ledsen och överväldigad. Beslut innebär ofta förändringar, som även kan innebära förluster på olika sätt för dig och din närstående.

Innehållet är översatt från originalkälla. Med tillåtelse från

Caregiving.comGå till sidan...