Zorg en ondersteuning van mensen met beperkingen is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Thuiszorg biedt daarom ondersteuning in het huishouden verpleging & verzorging. Intramurale zorg biedt zorg aan mensen die (tijdelijk) niet thuis verzorgd kunnen worden. Aangepaste woonruimten en specifieke zorgverlening maken zelfredzaamheid mogelijk, net als de zorg door mantelzorgers en vrijwilligers.

Iemand die door een beperking of aandoening niet zelf het huishouden (volledig) kan doen, kan een beroep doen op de gemeente.Lees meer
Mensen die door ouderdom en/of beperkingen niet zelfstandig kunnen wonen en voor zichzelf zorgen kunnen terecht in een verpleeg- of een verzorgingshuis.Lees meer
Mensen met een zorgvraag kunnen zelfstandig  in hun vertrouwde huis, in hun eigen woonomgeving blijven wonen.Lees meer
Gespecialiseerde zorg aan huis heeft te maken met de inzet van personeel dat gekwalificeerd is om bepaalde complexe behandelingen te verrichten, bijvoorbeeld pijnbestrijding, infuusbehandelingen.Lees meer
De overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is ingezet. Dat is mogelijk omdat nu al ruim 80% van de zorg wordt gegeven door mantelzorgers en vrijwilligers.Lees meer
Mantelzorgers zorgen intensief voor een ander. Mantelzorgers kunnen daardoor veel vragen hebben, zoals welke regelingen bestaan er, welke rechten hebben we.Lees meer
Mantelzorgers kunnen ook behoefte hebben aan een klankbord en andere vormen van emotionele ondersteuning. Praten hierover kan helpen hiermee om te gaan.Lees meer