Verschillende kosten van zorg en ondersteunende diensten beschikbaar zijn voor afhankelijke ouderen moeten worden beschreven. Een overzicht moet worden verstrekt in dit opzicht. Kosten omvatten de belangrijkste vormen van zorg en ondersteunende diensten.
Voor elke soort uitkering, moet u informatie over het bereik van de kosten en de mogelijke verschillen tussen de publieke en private sector.

 

De kosten van zorgverlening in Nederland worden meestal (gedeeltelijk) vergoed door zorgverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen. Ook diensten die voortvloeien uit wetgeving, bijvoorbeeld Wmo en Wlz, worden (gedeeltelijk) vergoed.

 

Zorgverzekeraars bieden een basisverzekering die voor iedereen verplicht en hetzelfde is. Voor iedereen geldt een eigen risico in een kalenderjaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten die per aangeboden polis en per verzekeraar kan verschillen. Zorgverzekeraars sluiten steeds vaker contracten met bepaalde leveranciers van diensten en producten en voor een relatief lager bedrag aangeboden. Diensten en producten van andere leveranciers mogen wel worden afgenomen, maar alle meerkosten komen dan wel voor rekening van de verzekerde.
Naast de zorgverzekering bestaan ook schadeverzekeringen, bijvoorbeeld ongevallenverzekeringen die uitkeren bij een ongeval. Daarmee kunnen (een deel van) de zelf te dragen kosten worden betaald.

 

Gemeenten zijn vrij om de uitvoering van de Wmo zelf in te vullen. Dat betekent dat alle regelingen, oplossingen, eigen bijdragen en tegemoetkomingen per gemeente kunnen verschillen.

 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is vanaf 2015 bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met beperkingen. Cliënten hebben een verzekerd recht op een volledig zorgpakket. Dit pakket bestaat uit verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. En vervoer naar dagbesteding en dagbehandeling. De Wlz kent eigen bijdragen.

 

Het is ook mogelijk om particuliere zorgverleners in te huren of zelf hulpmiddelen te kopen.