Maria is 40 jaar oud, heeft twee dochters, Kathy en Sophie, 8 en 5 jaar oud en werkt als een fulltime seceretaresse in een advocatenkantoor. Recentelijk is haar moeder Helen (78 jaar oud) gediagnosticeerd met een late fase van Alzheimer. Helen was altijd erg onafhankelijk en had liever geen andere mensen in haar huis.

Voor de diagnose bezocht Maria haar moeder 3-4 keer per week, maar nu de situatie veranderd is heeft haar moeder dagelijkse verzorging nodig. Helen is erg wantrouwig tegenover thuiszorgers en ze is bang dat deze haar zullen beroven. Maria heeft met haar werkgever overlegd om minder te gaan werken.

Maria is tevens bezorgd over de verzorging van haar twee dochters, aangezien nu de tijd is aangebroken dat zij hulp behoeven. Maria’s echtgenoot heeft ook bij zijn werkgever een vermindering in het aantal werkuren aangevraagd om meer bij de twee dochters te zijn.

Twee dagen terug heeft Maria het internet afgezocht voor informatie over mantelzorgen voor mensen met Alzheimer en gelukkig heeft ze een hulplijn gevonden voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Gevallen zoals Maria zijn goede voorbeelden van ‘sandwich’ mantelzorgen.

Sandwich-mantelzorgers voelen zich emotioneel en financieel overweldigd door de druk die het mantelzorgen met zich meebrengt. Dit blijkt uit onderzoek van Carers UK in Groot-Brittanië.

Het onderzoek gaf aan dat 4 op de 10 (42%) sandwich-mantelzorgers moeite hadden met het verzorgen en dat hun carriere, financiën en persoonlijke relaties hieronder te lijden hadden.

Drie kwart van de sandwich-mantelzorgers gaf aan dat ze een verlies in inkomsten zagen en 95% ondervonden dat de druk veel invloed had op hun capaciteit om te werken. Een gevolg hiervan is dat meer dan de helft (52%) zegt dat het verzorgen van een oudere een grote last is op de financiën.

Tevens ondervonden de mantelzorgers een grote druk op hun gezinsleven door het tegelijkertijd moeten zorgen voor een kind en een ouder. Het gevolg daarvan was dat tweederde een verslechtering van hun huwelijk of persoonlijke relaties ondervond.

In heel Groot-Brittanië zijn er ongeveer 2.4 miljoen sandwich-mantelzorgers – ongeveer eenvijfde van de mensen in de leeftijdsgroep 45-60 jaar zijn actieve verzorgers van ouders, terwijl ze ook voor hun kinderen zorgen. Om dit probleem op te lossen, roept Carers UK werkgevers en verzorgingsdiensten op om zich aan te passen aan de verandering in gezinssituatie van sandwich-mantelzorgers.

Heléna Herklots, directrice van Carers UK zei: “Een vergrijzing van de populatie houdt onvermijdelijk in dat men meer moet gaan zorgen voor onze geliefdes. Ondersteuningsdiensten en werkgevers moeten zich aanpassen aan nieuwe gezinssituaties. Op dit moment is de situatie zo dat sandwich-mantelzorgers niet de juiste hulp kunnen krijgen en zich klem voelen tussen het verzorgen van hun verzorgde en kinderen en het bijhouden van werk. Dit zorgt voor druk van alle kanten, waardoor hun financiën, carrieres en persoonlijke relaties verslechteren.”

Meer dan de helft (54%) van de mantelzorgers vertelde dat ze moeite hadden met het balanseren van hun werkzame en privéleven en eenderde was genoodzaakt om zijn/haar werk op te geven. Vrouwen geven in vergelijking met mannen 4 keer zo snel hun werk op.

Van degene die wel doorgingen met werk ondervond eenvijfde (22%) deel dat hun werk te leiden had onder de stress en vermoeidheid. Eén op de acht (13%) heeft zijn/haar uren verminderd en 7% heeft een kwalitatief mindere baan aangenomen.

Carers UK roept op om direct sociale fondsen op te zetten, manieren te verzinnen om een nieuwe generatie van goedkope verzorgingsmiddelen te verschaffen, technologie effectiever te gaan gebruiken om daarmee mensen die moeite hebben met de balans vinden tussen werk en verzorgen te helpen en daarnaast advies en informatie te verschaffen voor familie’s die dat nodig hebben.

 

Het gehele rapport – Sandwich-Mantelzorgen – kan hier gedownloaded worden (in het Engels).

 

Onderstaand kunt u handig advise vinden met betrekking tot het verzorgen en het omgaan met stress:

  • Als u voor het eerst deze website bezoekt, zoek dan uw ziekte op van uw verzorgde in de sectie ‘zorg voor ouderen’
  • Bezoek de ‘help uzelf’ pagina. U kunt hier hulpzaam advise krijgen in verband met het reguleren van stress, lichaamsbeweging, actief blijven en het kan u tevens helpen met het regelen van problemen in verband met werk.
  • Kies uw moedertaal en zoek ondersteuningsdiensten in uw eigen land.
  • Bekijk of er een sectie is voor online ondersteuning voor uw land en mocht dat niet het geval zijn; schroom dan niet om contact op te nemen met een nationale verzorgingsinstituut via e-mail of video-chat.

Vriendelijke toestemming van

CARERS UK – The voice of carers.Bezoek website...