Olika former av hjälp och stöd som äldre kan få i vardagslivet kallas vanligtvis hemtjänst.Läs mer
Ibland räcker inte den vård och omsorg till som man kan få i det egna hemmet.Läs mer
Seniorboende är för den som söker ett bekvämare och mer tillgängligt boende.Läs mer
De allra flesta insatser som kommunerna erbjuder till äldre riktar sig till personer som behöver hjälp eller stöd med ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet).Läs mer
Frivilligorganisationer, såsom pensionärsföreningar, Röda korset och församlingar inom Svenska kyrkan, ger stöd till anhöriga.Läs mer
Om du som anhörig behöver rådgivning eller samtalsstöd finns olika möjligheter.Läs mer
Det finns olika typer av aktiviteter och mötesplatser för både anhöriga och närstående.Läs mer