Televård eller telehälsa innebär att man använder teknik för att hjälpa äldre människor och människor med funktionsnedsättning att leva själständigt i sitt eget hem. Sådan teknik kan även ge dig som anhörig sinnesro om du vet att din närstående är säker och mår bra.

Televård innefattar en mängd diskreta larm som kan placeras i hemmet och som larmar vid olika situationer, såsom vid brand eller om din närstående är i behov av hjälp.  Larmen är ofta kopplade till en larmcentral.

Telehälsa är ett sätt att övervaka en persons hälsa på distans, genom utrustning som en person kan ha i hemmet.  Informationen sänds till vårdgivaren, exempelvis läkaren, antingen via internet, bredband- eller telefonanslutning. Utrustningen kan övervaka tillstånd såsom astma, hjärtsvikt, diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), stroke och högt blodtryck.

Televård- olika typer av larm

Syftet med televård är inte att ersätta dig som anhörig, utan att möjliggöra för dig att kunna lämna hemmet eller att få en god nattsömn genom att veta att du bir informerad om en akutsituation uppstår.  I en rapport av Carers UK (En brittisk anhörigorganisation) och Tunstall Healthcare, sade över  60% av anhöriga som tillfrågades att olika typer av larm samt utrustning för att övervaka hälsa på distans gav dem lugn som anhöriga. En av åtta anhöriga sa att sådan teknik hade hjälpt dem att fortsätta arbeta eller att återvända till arbete. Andra fördelar för anhöriga när den närstående har olika typer av larm är:

  • Mindre stress och oro – kunna känna större lugn att personen som du vårdar eller stödjer är säker och trygg.
  • En större känsla av frihet eftersom du vet att du blir kontaktad om något skulle hända din närstående.
  • Bättre sömn och fler möjligheter till återhämtning/avkoppling och att ägna dig åt egna intressen.

Nedan ges exempel på anordningar som används för att förändra livet för anhöriga och närstående. Naturligtvis är inte enbart larmen lösningen, men när de är kopplade till en larmcentral kan det ge trygghet att veta att det är kompetent personal som svarar på larmen.
Detektorer för rök och vattenläckor När dessa detektorer känner av rök eller vattenläckor avger de ett larm. Larmet kan kopplas till en larmcentral och till exempelvis en mobiltelefon så att du som anhörig får meddelande om larmet.
Gasdetektor och avstängningsventil Denna sensor känner av kolmonoxid och naturgas och larmar larmcentral eller dig som anhörig. Vid behov kan den stänga av gastillförseln automatiskt, vilket kan göra miljön säker innan någon går in.

Epilepsisensor Sensorn övervakar användaren när han/hon sover. Den känner av användarens rörelser, inklusive andning och hjärtslag, och kan skilja normala rörelser från symptom på epileptiska anfall. Larm utlöses om symptom på anfall upptäcks. säng- och/stolslarm Denna sensor passar under madrassen, i en stol eller rullstol, och larmar den anhöriga och/eller larmcentralen om den närstående lämnar sängen eller stolen och inte återvänder inom en viss angiven tid. Vissa sådana larm kan också slå på ett lyse automatiskt för att hjälpa personen att hitta sin väg lättare.
Falldetektor kan sättas fast i bältet eller i kläder och larmar om den registrerar ett fall.
Personsökare som möjliggör att anhöriga meddelas (istället för en larmcentral) om någon sensor eller larm aktiveras när man är hemma.
Dörrlarm Denna sensor larmar anhörig eller larmcentral om en person lämnar hemmet på vissa bestämda tider på dagen eller natten. Den kan också larma om en ytterdörr har lämnats öppen.

Panikknapp En så kallad panikknapp kan användas om en person som är sårbar på grund av ex en funktionsnedsättning behöver utlösa ett tyst larm vid misstanke om inbrott eller liknande. Panikknappen kan kopplas till ett hemlarm exempelvis.

Telehälsa- Utrustning för att övervaka hälsa på distans

Telehälsa kan användas för att ta avläsningar (av blodtryck, blodsocker mm) och sända till sjukvårdspersonal via en tjänst som övervakar personens hälsa. Om de dagliga avläsningarna är onormala kommer systemet att larma sjukvårdpersonal, exempelvis en sjuksköterska eller allmänläkare.  Personen kan också ha möjligheten att tala med sjukvårdspersonal via en visuell skärm om han/hon är orolig för sin hälsa den dagen.
Fördelarna med telehälsa kan vara exempelvis:

  • Färre sjukhusbesök.
  • Bättre livskvalité.
  • Färre långsiktiga hälsokostnader.
  • Bättre häsa.

“Jag har blodtrycks- och pulsmätare, blodsockermätare ….Denna teknologi hjälpte mig att rädda min mammas liv när hon fick hjärtproblem.” Anhörig som stödjer eller vårdar en närstående.

Innehållet är översatt från originalkälla. Med tillåtelse från

Carers UK.