Har du någon gång funderat över att gå ner i arbetstid eller sluta ditt arbete på grund av att du stödjer eller vårdar en närstående?

Att yrkesarbeta och samtidigt stödja eller vårda en närstående är inte någon lätt uppgift. Det är inte säkert att arbetsgivare och arbetskamrater förstår situationen.

Att försöka hinna med arbetsuppgifter i tid och samtidigt stödja eller vårda en närstående skapar en stress som inte alltid är så lätt att hantera. En nyckelfaktor för att förena yrkesarbete och anhörigvård är att öka medvetenheten hos kollegor och arbetsgivare. Människor förstår inte alltid vad du går igenom utan behöver mer information! Detta avsnitt handlar om att förena arbete och anhörigvård. Nedan finner du tips gällande den utmaning som situationen innebär.

900 000 yrkesarbetande i Sverige stödjer eller vårdar en närstående.Läs mer
Att vårda eller stödja en närstående är svårt. Att vårda eller stödja en närstående och samtidigt yrkesarbeta är svårt..Läs mer
Om du funderar på att sluta jobbet är det viktigt att överväga alla tänkbara konsekvenser.Läs mer
Om du har slutat arbeta (eller inte har arbetat alls) på grund av du stödjer eller vårdar en närstående kanske du vill återgå till arbete när du inte längre gör detta.Läs mer
I Sverige har vi ett system där samhället, det offentliga, har ansvaret för vård och omsorg om äldre. Anhöriga har inga skyldigheter enligt lag att vårda eller stödja närstående.Läs mer
Nationellt kompetenscentrum anhöriga har forskare och praktiker som sedan 2008 arbetar med gruppen anhöriga som kombinerar förvärvsarbete med att vårda eller stödja en anhörig.Läs mer