Om du har slutat arbeta (eller inte har arbetat alls) på grund av du stödjer eller vårdar en närstående kanske du vill återgå till arbete när du inte längre gör detta. Eller så kanske du bestämmer dig för att du vill kombinera stödjandet och vårdandet av din närstående med yrkesarbete.

 

Se över dina färdigheter

Om du inte är säker på vad du vill göra kan du börja med att se över färdigheter och intressen som du har. Tänk på vad du har lärt dig från:

  • Betalt arbete som du har utfört
  • De uppgifter och det ansvar som ingår i rollen som en anhörig som stödjer eller vårdar, som förälder och i att sköta ett hem.
  • Andra aktiviteter som du ägnar dig åt, exempelvis frivilligarbete, föreningar osv.

Identifiera sedan dina intressen genom att tänka på:

  • Vad du tycker om att göra
  • Hur du skulle vilja använda dina kunskaper och färdigheter
  • Saker som du gjorde tidigare och som du saknar.

Du kanske känner att du behöver få mer självförtroende för att kunna använda dina kunskaper på ett nytt sätt. Det finns olika kurser som behandlar teman som att få bättre självförtroende och hur man hanterar stress.
Fundera på vad arbetsgivare vill ha och värdesätt dina egna erfarenheter. Identifiera kunskaper som du har fått genom att stödja eller vårda din närstående och sätt dem i relation till vad arbetsgivare behöver. Kunskap och färdigheter som du kan ha utvecklat är:

  • Att hålla och klara en budget
  • tidsplanering
  • planering och problemlösning
  • att prioritera, organisera och förhandla.

Tänk på kortsiktiga och långsiktiga mål och gör upp en plan för vad du skulle vilja. Försäkra dig om att planen går att uppnå, är realistisk, och sätt upp delmål. När du väl vet vad du vill är det lättare att söka efter rätt form av stöd för att uppnå dina mål.

 

Innehållet är översatt från originalkälla. Med tillåtelse från