900 000 yrkesarbetande i Sverige stödjer eller vårdar en närstående. Det kan kännas som att du kämpar med två arbeten när du yrkesarbetar och samtidigt stödjer eller vårdar en närstående. Men att ha ett yrkesarbete kan vara viktigt för ditt mående, ekonomi och för att bibehålla sociala relationer.

Det finns saker som du kan göra för att hantera den press som det innebär att kombinera yrkesarbete med att stödja eller vårda en närstående, exempelvis undersöka vilket stöd som gå att få på ditt arbete. Många gånger handlar det om olika stöd vid olika tidpunkter; allt från att ha tillgång till en telefon, så att du kan ringa din närstående ibland för att höra så att allt är bra, till att kunna vara ledig när din närstående exempelvis blir utskriven från sjukhuset.

 

Vad gäller angående arbete och att stödja eller vårda en närstående?

I Sverige har anhöriga inte några skyldigheter enligt lag för att vårda eller stödja en närstående, vilket gör att det saknas ett skydd för anhöriga, exempelvis när det gäller arbete och ekonomi. Internationellt finns exempelvis lagar för att skydda anhöriga ekonomiskt, exempelvis genom rätt till ledighet och flexibla arbetstider samt skattelättnader. Den typen av skydd finns alltså inte i Sverige. Däremot finns det två ersättningar som ger stöd vid tillfälliga avbrott i arbetet:

  • Hos Försäkringskassan finns något som heter närståendepenning. Närståendepenning kan du få om du avstår från att arbeta för att vara hos en närstående person som är svårt sjuk. Läs mer här
  • Du har som arbetstagare rätt att vara ledig av trängande familjeskäl (SFS 1998:209). Enligt lagen ska det röra sig om sjukdom eller olycksfall där din närvaro är absolut nödvändig, för att denna rätt ska kunna åberopas. Läs mer här

Din anställningsform kan påverka rätten till dessa, så ta reda på vad som gäller utifrån just din anställning.

Individuella lösningar

Förutom ovanstående regler kan din arbetsgivare erbjuda annat stöd. Det kan stå beskrivet i ditt anställningsavtal eller i organisationens policy. Exempelvis kanske du kan använda ledighet, betald eller obetald, efter beslut av din arbetsgivare för att täcka intensiva vårdtider.

Om du tänker på att sluta arbeta kan tjänstledighet (om det är möjligt) vara ett alternativ. Tala med din chef vad som gäller vid tjänstledighet och om detta är en möjlighet där du arbetar.

Ibland är det stöd som behövs så enkelt som tillgång till en telefon eller information och råd.

Du kan läsa mer om individuella lösningar här

Externa länkar

Arbetsgivare för anhöriga.Gå till sidan...

innehållet är översatt från originalkälla. Med tillåtelse från