Om du funderar på att sluta jobbet är det viktigt att överväga alla tänkbara konsekvenser. Tänk på

de saker som du skulle ge upp och om du verkligen vill förlora dem:

  • Kommer du att klara dig med mindre pengar?
  • Vill du ge upp din självständighet och de sociala kontakter som du har via arbetet?
  • Kommer du att förlora värdefulla kunskaper om du slutar?
  •  Hur påverkar det din framtida pension om du slutar?

Fundera sedan på hur du kan komma runt problemet, kan du:

  • Begära flexibel arbetstid?
  • Ta betald eller obetald ledighet för att fundera på dina långsiktiga alternativ?
  • Ta tjänstledigt?
  • Be om extra hjälp från socialtjänsten?
  • Köpa hjälp?

Prata med din arbetsgivare

Kom ihåg att arbetsgivare värdesätter duktiga, erfarna och engagerade medarbetare och är angelägna om att behålla dem.  Din arbetsgivare kanske kan hjälpa till på olika sätt som du inte har tänkt på. Prata med din arbetsgivare om din situation, antingen själv eller ta hjälp av personalansvarig eller fackrepresentant.

 

Be om hjälp med att stödja eller vårda

Socialförvaltningen eller omsorgsförvaltningen i kommunen är ansvariga för att erbjuda  stöd och hjälp till äldre och anhöriga. Som anhörig har du rätt att få stöd.

 

Finns det möjlighet att köpa hjälp?

Om du inte kan få hjälp från socialtjänsten finns det möjlighet att anlita en privat utförare för att få hjälp med serviceinsatser såsom städning, putsa fönster mm. För mer information läs mer här .

 

Ta reda på om du har rätt till olika förmåner

Om du bestämmer dig för att säga upp dig från ditt jobb och ägna dig fullt ut till att vårda eller stödja din närstående, ta reda på innan om du har rätt till olika ersättningar eller bidrag. Ta kontakt med din arbetslöshetskassa gällande arbetslöshetsersättning. Du kan även ta kontakt med socialtjänsten gällande annat ekonomiskt stöd.

Rätten att välja

Att använda andra alternativ, exempelvis be om mer stöd och hjälp från biståndshandläggare eller anlita privat utförare, kan skapa känslor av skuld.  Det du bestämmer dig för måste vara rätt för dig och för andra. Du har rätten att välja, både att sluta arbeta och fortsätta arbeta.

Om du bestämmer dig för att sluta arbeta försäkra dig om att du undersöker alla tänkbara alternativ innan du säger upp fig. Exempelvis om det finns möjlighet att ta tjänstledigt eller tidigare pension?

 

Innehållet är översatt från originalkälla. Med tillåtelse från