Att vara en anhörig som stödjer eller vårdar en närstående och ha en karriär: Så kan du klara det

Susan börjar sin dag klockan 05.00 på morgonen så hon har få stunder ensam att skriva i sin dagbok. Sen börjar dagen med att göra sig redo för arbetet, väcka sin mamma, vänta på hemtjänsten, informera hemtjänsten om hur natten har varit, prata med sin man om vilka ärenden som de behöver uträtta vid lunchtid och sedan åka hemifrån klockan 07.00. Hon lämnar huset, men inte oron. Hur länge till kommer de att ha råd med hemtjänsten? Hur kommer hennes mamma må av de nya medicinerna? När kommer hon och maken få lite välbehövlig tid tillsammans? När kommer hennes chef att tröttna på hennes begäran om längre lunchraster och tidigare arbetsdagar? Susan gjorde sitt bästa för att få 7 timmars sömn i natt, men med bekymmer som tynger henne känns det inte som om hon har sovit på flera år.

 

Att vårda eller stödja en närstående är svårt. Att vårda eller stödja en närstående och samtidigt yrkesarbeta är svårt. Vi kan erbjuda snabba och enkla tips som kan hjälpa dig att hantera två krävande roller som kan komplicera livet. Vi hoppas att tipsen kan hjälpa dig att hantera dina upplevelser så att du slipper ångra något i framtiden.

 

 Tips till anhöriga som stödjer eller vårdar en närstående och samtidigt yrkesarbetar

Jeff behöver sluta tidigare idag för att hämta sin pappa på en dagverksamhet. Dagverksamheten ordnar vanligtvis med transport, men idag är typiskt nog föraren sjuk och ingen ersättare finns. Jeffs chef har godkänt att han slutar arbetet tidigare, men Jeff känner att tålamodet börjar tryta både hos chefen och bland kollegorna. Jeff’s kollegor är i samma ålder som han själv (i senare tjugoårsåldern), men de har inget familjeansvar. De säger att de förstår att han behöver flexibilitet i sitt arbetsschema, men han undrar om de verkligen gör det.  Imorgon ska ett stort projekt vara färdigt stämningen är extra irriterad. Det är en dålig tidpunkt på alla sätt och vis. 

Det kan vara en svår balansgång att hantera ett jobb medan man stödjer eller vårdar en närstående. Det kan kännas som att behöva välja mellan chefen och den närstående. Hur undviker du att förlora striden mot dem båda?

Några tips:

1. Skaffa dig kunskap om ditt företags förmåner och policys. Det finns flera företag som erbjuder förmåner för att hjälpa anställda att ta hand om barn eller andra närstående. Exempel på förmåner kan vara flextid och tillgång till rådgivning. Ta reda på vad som gäller på ditt företag.

2. Var medveten om att du inte ska bli negativt särbehandlad eller missgynnad på grund av att du stödjer eller vårdar en närstående. Prata med din arbetsgivare och/eller ta kontakt med ditt fack eller din fackrepresentant om du upplever att du blir drabbad på olika sätt på grund av din roll som anhörig.

3. Ta reda på vad som gäller och vad du har rätt till, exempelvis närståendepenning och Lagen om trängande familjeskäl.

4. Ha en bra kommunikation med din chef. Förklara din situation som anhörig, din plan för att hantera situationen och be om respons på detta.  Du kan börja ett samtal på följande sätt: “Min pappa mår inte så bra och bor nu därför hos mig. Jag har anlitat hjälp och ordnat det så att familjen hjälper till att se till att pappa mår bra medan jag är på jobbet. Det är möjligt att jag kommer att hamna i krissituationer på grund av att pappas hälsa inte är stabil. Vilket skulle vara det bästa sättet för mig att hantera och ta upp dessa situationer med dig?” Du kanske även vill be din chef om råd hur du ska förklara situationen för dina kollegor.

5. Fråga dina medarbetare om de vårdat eller hjälpt en närstående äldre under tiden som de varit anställda på nuvarande arbetsplats eller om de vet andra som har det. Fråga hur de hanterade situationen.

6. Ta reda på vilka som kan vara till hjälp (professionella, familj, vänner, grannar) och hur de kan hjälpa. Fråga efter, och ta emot, hjälpen. En enhetschef i äldreomsorgen kan vara en bra hjälp för att hitta resurser och att överblicka vård och omsorg.

7. Gör en plan B. Ställ dig alla “tänk om” -frågor som du kommer på. Be om respons på din plan från familj, vänner, anhöriggrupp, anhörigkonsulent och enhetschef. Om det passar kan även medarbetare/kollegor komma med förslag och insikter.

8. Sätt gränser för familj och personen som du vårdar eller stödjer för din tillgänglighet under arbetstid. Du kan kanske bestämma att du är tillgänglig under lunchtid för telefonsamtal eller en stund på eftermiddagen. I en krissituation är du kanske alltid tillgänglig. Det kan vara bra att definiera en krissituation eftersom det kan finnas olika uppfattningar om vad en krissituation är.

9. Kom ihåg tre viktiga saker när det gäller att stödja eller vårda en närstående: Var förberedd, var ärlig, må bra. Fundera på att skriva en verksamhetsidé kring stödjandet och vårdandet av din närstående.

10. Förlåt dig själv för eventuella dåliga dagar; ge dig själv chansen till en ny start nästa dag. Fundera över vilka beslut och ageranden som du kommer att vara stolt över när du ser tillbaka på den här tiden om fem år.

Tips till småföretagaren

Att hantera ansvaret för att vårda eller stödja en närstående och samtidigt driva ett eget företag kan få en dag att kännas som två. Vi har sammanställt några tips för småföretagare som vårdar eller stödjer en närstående:

1. Skapa en verksamhetsidé kring stödjandet eller vårdandet av din närstående som också innehåller uppdraget för ditt företag.

2. Att ge hjälp eller stöd till någon kan ta mycket tid, bestäm därför när på dagen som du kan ägna dig åt att stödja din närstående. Ägnar du exempelvis några minuter varje morgon till att se till så att din närstående har det bra, tid på lunchen för att se över olika alternativ och uppdatera familjen, och avlutar dagen med att återigen se till så din närstående har det bra? Vad är rimligt för dig, din närstående och ditt företag?

3. Gör upp en plan B i fall du måste vara borta från arbetet för att hjälpa din närstående. Ställ dig själv alla frågor “Vad händer om”? som du kan komma på. Be om synpunkter från exempelvis styrelse, kollegor och anställda (om du har anställda), din företagsrådgivare och en enhetschef i äldreomsorgen när du gör din plan.

4. Utveckla ett portabelt kontor som du kan ta med dig om det behövs. Ta med ditt portabla kontor på resor, hem till din närstående, hem till dig.  Ha viktig information i beredskap.

5. Ta reda på vilka som kan vara till hjälp (professionella, familj, vänner, grannar) och hur de kan hjälpa. Fråga efter och ta emot hjälpen. En enhetschef i äldreomsorgen kan vara en bra hjälp för att hitta resurser och att överblicka vård och omsorg.

6. Förbered dig på en eventuell nedgång i ekonomin. Hur kan du göra personliga och professionella anpassningar? Fundera över om du kan ingå ett underleverantörskontrakt om stödet till din närstående blir prioritet.  Att anlita en underleverantör betyder att du fortfarande har kontroll över inkomstkällor och klienter men inte behöver vara lika involverad.  Underleverantörskontrakt kan fungera om du anlitar rätt underleverantörer (undersök och kolla upp referenser) och om du har en bra kommunikation med kunderna.

7. Skriv ner ett meddelande till kunder och anställda som du kan använda vid en längre frånvaro eller en plötslig förändring i schemat. När en nödsituation uppkommer kan det hända att du blir överväldigad av känslor. Det kan därför vara bra att redan nu förbereda inför framtiden.  Ditt meddelande kan vara enkelt såsom: “Min mamma mår inte så bra. Jag tar ledigt för att ta hand om henne”. Du kan även informera anställda och kunder om vad de kan förvänta sig under tiden som du är borta (det vill säga beskriv din plan B).

8. Träna andra i att hjälpa; Ha ett öppet sinne när du delegerar ansvar. Se detta som ett tillfälle att bygga vidare på ditt nätverk av referenser och stärka dina anställda. Var tydlig med dina förväntningar och var tillgänglig när du kan.

9. Kom ihåg tre viktiga saker när det gäller att vårda eller stödja en närstående: Var förberedd, var ärlig, må bra.

10. Förlåt dig själv för eventuella dåliga dagar; ge dig själv chansen till en ny start nästa dag. Fundera över vilka beslut och ageranden som du kommer att vara stolt över när du ser tillbaka på den här tiden om fem år.

Innehållet är översatt från originalkälla. Med tillåtelse från

Caregiving.com.Gå till sidan...