Ta hand om dig själv

Som anhörig är det ibland svårt att ta hand om sig själv. Prioriteringarna ändras allteftersom sjukdomen fortskrider och att ta hand som sig själv hamnar oftast nederst på listan med tunga och ansvarsfulla arbetsuppgifter. Det är ingen lätt uppgift att hjälpa, vårda eller stödja en närstående, men det är viktigt att inse betydelsen av att vara anhörigvårdare och ha ett bra liv. Att vara i god mental och fysisk form hjälper dig att ge vård och stöd av god kvalitet. Nedan hittar du användbara tips på hur du kan ta hand om dig själv:

  • Hitta ledig tid under dagen, även om det endast handlar om en timme eller mindre, och gör något som du tycker om inomhus eller utomhus (läsa tidningen, ta ett avkopplande bad, lära dig ett nytt språk, motionera eller ägna dig åt avslappning, gå på en promenad eller shoppa).
  • Ta en paus. Planera för en dags ledighet en gång i månaden. Planera din ledighet tillsammans med resten av familjen, en granne, en vän eller vård- och omsorgspersonal för att vara trygg med att någon annan kommer att ta hand om din närstående.
  • Ring vänner och släktningar regelbundet. Försök att hålla kontakten!
  • Motionera regelbundet. Du behöver inte avsätta mycket tid, 30 minuter räcker. Om du använder internet kan du titta på film samtidigt som du tränar.
  • Försök att hålla en balanserad kost.
  • När du känner att du inte mår bra mentalt eller fysiskt så fråga om råd hos exempelvis en läkare. Undvik inte problemet så att det blir större!
  • Skapa ett stödjande nätverk. Ta kontakt med andra anhöriga med liknande svårigheter. Delta i olika stödinsatser, antingen i grupp eller individuellt.  Detta kan hjälpa dig att bättre förstå situationen och hantera känslor av ångest, depression och skuld.