Fysisk aktivitet är grundläggande för att bibehålla hälsa och välmående. Särskilt om du spenderar många timmar och kraft på att stödja eller vårda en närstående. Fysisk aktivitet gör att kroppen kan slappna av, minskar stress och kan innebära att du får tid för dig själv. Långsiktigt minskar risken för kroniska sjukdomar relaterade till hjärtat såsom stroke, högt blodtryck, diabetes och så vidare. Detta innebär inte att du behöver gå till ett gym eller delta i speciella träningsprogram. Vi vet hur svårt det kan vara att delta i olika aktiviteter utöver allt annat i vardagen. Det viktigaste är att vara fysiskt aktiv regelbundet (exempelvis genom promenader) och undvika beteenden som kan påverka hälsan negativt. Här följer några tips på hur du kan bibehålla och förbättra din fysiska hälsa:

  • Att göra det även till en social aktivitet: Fysisk aktivitet är roligare och fungerar många gånger bättre tillsammans med andra. Spring tillsammans med vänner eller delta i gruppträning, du kanske känner personer där? Eller träffar nya vänner?
  • Att skapa en rutin: Det ska inte vara tråkigt att vara aktiv, men det är viktigt att avsätta speciella dagar och tider för fysisk aktivitet. Det hjälper dig både vad gäller att organisera ditt liv och anhörigvården samt att vara aktiv mer regelbundet.
  • Att begränsa tiden som du ägnar dig åt passiv aktivitet: Att titta på tv och surfa på internet är trevliga aktiviteter, men var försiktig så att de inte blir den huvudsakliga aktiviteten på fritiden. Din kropp behöver rörelse och aktivitet!
  • Att använda “alternativa transportsätt” : Vi vet alla hur viktiga bilar är när vi ska göra saker i vardagen. Glöm inte, när det är möjligt, att använda kollektivtrafik och cykel eller givetvis att promenera!
  • Att öka din fysiska aktivitet gradvis: Tänk inte att du ska hinna saker på en dag som du vanligtvis klarar på två eller flera dagar. Kom ihåg att du måste ta hänsyn till dina fysiska begränsningar och inte överanstränga din kropp. Om du vill vara mer fysiskt aktiv kan du sätta upp ett mål och göra upp en plan. På detta sätt kan du uppnå målet gradvis och inom en realistisk tidsram.I vilket fall som helst kan du komma ihåg att rådfråga din husläkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du är osäker på vilken typ av eller mängd fysisk aktivitet som bäst passar din kropp. Ett mer generellt tips är att du inte ska glömma att gå på regelbundna kontroller och vara uppmärksam på signaler från din kropp som kan vara relaterade till stress eller hälsoproblem. Det är viktigt att inte skjuta på hälsokontroller och besök hos exempelvis husläkare. Hälsan är otroligt viktig och ingen annan än du själv kan sköta din hälsa.

Externa länkar

Go kväll, Svt.Gå till sidan...