Εικόνα1I detta avsnitt kan du bland annat läsa om vem som är anhörig, om uppmärksammandet av anhöriga historiskt sett och om kommunernas skyldighet att erbjuda anhöriga stöd. Du kan även läsa om lagar som gäller för den som är mottagare av vård och stöd och vilka alternativ som finns om personen blir så sjuk att han/hon inte längre kan ta hand om sig eller sin egendom. Under rubriken finansiella aspekter kan du läsa om bidrag, ersättningar och om andra möjligheter när ekonomin påverkas. Du kan läsa om kostnader för vård och omsorg samt att det kan vara viktigt att se över sina försäkringar, både privata och sådana som är kopplade till arbetslivet.

Lagar och regler

Ekonomiska aspekter