Εικόνα1В раздел “Да се погрижим за хората в напреднала възраст” ще намерите полезна информация на тема Възрастови увреждания и Мениджмънт на грижите, достъпни Грижа и Подкрепа, Мобилни услуги във вашата страна и Съвети за безопасност у дома

Детайлна презентация на Възрастовите увреждания предоставя познания за симптомите, стадии на напредване и терапевтични интервенции, а другата част e изцяло отдадена да представи информация за справяне с болестите.

 

 

 

.