Грижата в домашна среда се разделя на неформална и формална. Традиционно и поради икономически причини за възрастните хора в България се грижат неформално техните близки.още
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за содиално подпомагане видовете институционални грижи за възрастни хора в България се класифицират както следва: домове за възрастни хора с умствена изостаналост (възрастни хора са лицата над 18 години)…още
Дневният център за стари хора предоставя социални услуги почасово или дневно, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните здравни, образователни и рехабилитационни потребности, от организация на свободното време…още
Според доклада на Български център за нестопанско право от 2014в българското законодателство не се съдържат адекватни правни механизми за упражнявне правата на хората с увреждания, дори се откриват дискриминационни помятия като “олигофрения”,”душевна болест”, “слабоумие”.още
В България няма Закон за доброволия труд. В организираните социални услуги и в лечебните заведения не съществува практика на доброволен труд при грижата за старите хора.още
Гражданско сдружение Алцхаймер България от години работи за правата на болните с деменция и техните семейства.още
В България няма изградена стройна система за психологическа и емоционална подкрепа на формалните и неформалните болногледачи.още