Ebben a pontban található néhány információ az ápolók-gondozók, illetve a gondozottak, ápoltak, idősek, betegek jogi helyzetéről, a rájuk vonatkozó jogi szabályozásokról.

Az ápolásra vonatkozóan a szociális és egészségügyi törvények és jogszabályok házi gondozókra és az otthoni szakápolásra vonatkozó előírásai jelentenek iránymutatást.Tovább
Az otthoni ápolásban részesülőkre vonatkozó jogi szabályozás részben az idősek alapjogaiként létezik, másrészt pedig a szociális jogok, általánosan vagy speciálisan pl. a házi segítségnyújtásra és az otthoni szakápolási ellátásokra való jogosultságként illetve a tartós gondozásra szoruló jogaiként.Tovább