Pečovatelské a zdravotní služby na dálku využívají technologie na pomoc postiženým nebo starším občanům, aby mohli žít samostatně doma. Pečovatelům pak umožňují nedělat si starosti o jejich zdraví a pohodu.

Péče na dálku se skládá z řady nenápadných senzorů rozmístěných po domě, které mohou detekovat, nevyskytuje-li se nějaký problém, jako je únik plynu nebo požár, nebo zda osoba, o niž pečujete, nemá problém a nepotřebuje pomoc. Buď vy, nebo monitorovací středisko je na problém upozorněno.

Péče o zdraví na dálku (e-health) je způsob monitorování zdravotního stavu osoby na dálku pomocí zařízení, které má doma. Informace se pak zasílá poskytovateli zdravotní péče, např. jejímu lékaři po internetu, širokopásmově nebo telefonickým připojením. Může monitorovat stavy, jako je astma, selhání srdce, diabetes, chronická obstrukční plicní nemoc, mozková mrtvice, vysoký tlak a městnavé srdeční selhání.

Účelem péče na dálku (e-care) není nahradit vás jako pečovatele, nýbrž umožnit vám opustit dům nebo se v noci dobře vyspat a být si při tom jistý, že když dojde k naléhavé situaci, budete o ní informováni. V nedávné zprávě vydané organizací Carers UK and Tunstall Healthcare více než 60 % pečovatelů uvedlo, že sociální a zdravotní služby na dálku jim poskytly klid jako pečovatelům, a jeden z osmi pečovatelů řekl, že tato řešení jim pomohla zůstat v zaměstnání nebo vrátit se do zaměstnání.

Další přínosy péče na dálku pro pečovatele jsou:

  • Méně stresu a obav – klidnou mysl, pokud jde o člověka, o něhož pečují.
  • Větší pocit svobody, když víte, že když má osoba, o niž pečujete, problém, budete o tom informováni.
  • Lepší spánek a více možností si odpočinout a věnovat se nadále svým zájmům a koníčkům.

Dále uvádíme příklady pomůcek a zařízení, které lze použít, aby se život pečovatelů i osob, o něž pečují, změnil. Samozřejmě, tyto senzory samy o sobě nejsou řešením, ale když jsou napojeny na monitorovací centrum, mohou vám přinést klid v duši, když víte, že vyškolený personál, který ví, jak s problémem zacházet, zorganizuje potřebnou reakci.

Detektory vody a kouře. Při detekování vody nebo kouře spustí tyto senzory místní zvukový poplach a upozorní pečovatele nebo monitorovací středisko.

Detektory plynu a uzavírací ventil. Tento senzor detekuje přítomnost oxidu uhelnatého a zemního plynu a spustí poplach v monitorovacím středisku nebo u pečovatele. V případě potřeby mohou automaticky uzavřít přívod plynu a tím zajistit bezpečnost před příchodem další osoby.

Senzor epilepsie. Tento senzor je umístěn pod pěnovou matrací a prostěradlem a monitoruje životní funkce včetně pulzu a při záchvatu spustí alarm.

Senzor přítomnosti osoby na lůžku nebo v křesle. Tento senzor se instaluje pod matraci nebo na židli nebo invalidní vozík a upozorní pečovatele nebo monitorovací středisko, když osoba opustí lůžko nebo židli a během určité doby se nevrátí. Může také automaticky rozsvítit světlo, aby této osobě pomohly snadněji nalézt cestu zpět.

Detektor pádu. Malý spouštěcí mechanismus na oblečení nebo zařízení na zápěstí upozorní monitorovací středisko nebo pečovatele v případě vážného pádu.

Upozornění na alarm v domě. Tento přístroj umožní informovat pečovatele v případě aktivace některého senzoru v domě, když jsou v domě nebo na zahradě a nepřenáší alarm do monitorovacího střediska.

Senzor východu z domu. Tento senzor uvědomí pečovatele nebo monitorovací středisko, pokud osoba opustí budovu během nastavené denní nebo noční doby. Může také detekovat, že zůstaly otevřené hlavní dveře a může být napojen na vnější osvětlení pro poskytnutí dodatečné ochrany.

Tlačítko v případě vstupu podvodníků. Tlačítko umožní postižené nebo zranitelné osobě spustit v případě potřeby nenápadně alarm, když slyší, že se do domu nebo bytu pokouší dostat narušitel nebo podvodník.

Lze používat zařízení jako monitor krevního tlaku a měřidlo úrovně nasycení kyslíkem k odečítání hodnot a jejich odeslání odborníkovi přes středisko monitorující zdraví postižené osoby. Pokud jsou denní hodnoty abnormální, systém zalarmuje zdravotníka. Může to být speciálně zaměstnaná zdravotní sestra nebo praktický lékař dané osoby.

Daná osoba může mít také možnost hovořit přes obrazovku se zdravotníkem, pokud její zdravotní stav vzbuzuje obavy.

Přínosy zdravotní péče na dálku pro osobu, o niž pečujete, jsou:

  • Méně častá a kratší hospitalizace
  • Lepší kvalita života
  • Nižší dlouhodobé výdaje na zdravotní péči
  • Lepší zdravotní stav

„Používám monitorování krevního tlaku a pulzu, monitorování glukózy … tato technologie pomohla zachránit mé matce život, když měla problémy se srdcem.“ Zpráva pečovatele z „Carers and Telecare“ (v angličtině).

Kind permission by

CARERS UK – The voice of carers.Visit the site...