Kuulon heikentyminen voi johtua monista syistä: se voi johtua muutoksesta äänen kulkeutumisessa ulko- ja välikorvassa (konduktiivinen eli johtumis- tai välikorvavika) tai sisäkorvan ongelmasta hahmottaa ääntä ja muuttaa se hermoimpulssiksi (sensorineuraalinen eli sisäkorvavika).

Yleisin syy kuulon heikkenemiselle on ikääntyminen. Häiriön vakavuus vaihtelee suuresti eri ihmisten välillä, ja se on miehillä yleisempää kuin naisilla.

Yksi ikääntyneiden kuulon häiriö on presbyakusia (vanhuuden huonokuuloisuus), joka johtuu viasta sisäkorvan simpukkaa peittävissä aistinsoluissa. Nämä solut lähettävät ääni-impulsseja aivojen ääniä vastaanottavaan ja muokkaavaan osaan, ja ne voivat vahingoittua myös onnettomuudessa tai altistuttaessa hyvin koville äänille.

Riippuen kuulo-ongelman vaikeudesta, kuulokoje voi ratkaista ongelman kokonaan tai osittain. Kuulokojeen valinta riippuu kuulohäiriön luonteesta, minkä vuoksi se on syytä hankkia erikoislääkärin opastuksella.

Joskus myös kuuloterapia on tarpeen. Se sisältää kuuloharjoituksia ja huulilta puhumisen opettelua.

Hoitotyössä on hyvä olla tietoinen ikääntyneen kuulo-ongelmaisen syrjäytymisvaarasta. Omaishoitaja voi tukea hoidettavan itsetuntoa kannustamalla häntä käyttämään jäljellä olevia taitojaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteitaan.

On myös hyvä muistaa, että kuulo-ongelmista kärsivä kiinnittää erityistä huomioita kehonkieleen.

Luvalla

Aspasia – Servizi e formazione per l’assistenza famigliare.Lue lisää...
Anziani e non solo – Società cooperativa.Lue lisää...