Εικόνα1Στην ενότητα Φροντίδα για τους Ηλικιωμένους θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις Ασθένειες των Ηλικιωμένων και την Διαχείριση Φροντίδας,  τις διαθέσιμες Yπηρεσίες Φροντίδας και Υποστήριξης, τις Υπηρεσίες Κινητικότητας στη χώρα σας και τις συμβουλές για την ασφάλεια στο σπίτι. <br>

Η λεπτομερής παρουσίαση των Παθήσεων των Ηλικιωμένων παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη συμπτωματολογία, την εξέλιξη και τις  θεραπευτικές παρεμβάσεις, ενώ ένα άλλο μέρος είναι αφιερωμένο στον τρόπο διαχείρισης των παθήσεων.