Ha valamelyik hozzátartozónk, szerettünk megbetegszik, nem hagyhatjuk sorsára, kell, hogy találjunk valamilyen megoldást. A honlap célja az, hogy segítséget nyújtson olyan embereknek, akik idős vagy beteg hozzátartozójukat otthon ápolják. Elsősorban az otthoni ápolási-gondozási tevékenységhez, a nem szakképzett emberek, családtagok, barátok, szomszédok által végzett segítségnyújtási formákhoz szeretnénk információkkal, tanácsokkal, online elérhető támogató szolgáltatással hozzájárulni.
Az idősek és betegek otthoni ápolása természetesen szorosan összekapcsolódik más egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal. Az otthoni családi gondozást az egészségügyi – kórházi, szakrendelői, háziorvosi – szolgáltatásokon kívül többek között az otthoni szakápolás, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a hospice ellátás, illetve egyéb intézményi ellátási formák egészítik ki. Intézményi ellátás alatt olyan szolgáltatókat értünk, ahol az idősek, betegek átmeneti, vagy tartós gondozása zajlik. Ilyenek a nyugdíjas klubok, az ápoló- és idősotthonok, a nyugdíjas házak és apartmanok, illetve a demens-, és pszichiátriai otthonok, valamint hospice otthonok. A Gondozási szolgáltatások és támogatások pontban ezekről a szolgáltatásokról nyújtunk részletesebb ismertetőt.

Az egészségügy vagy a szociális szakma által működtetett otthonápolási szolgáltatások segítik az időseket, betegeket testi és lelki egészségük, képességük megőrzésében, szociális körülményeik javításában, aktivitásuk és társas kapcsolataik megtartásában az önálló életvitel megőrzése érdekében.Tovább
Idősek bentlakásos, vagy intézményi ellátása alatt olyan szolgáltatókat értünk, ahol az idősek, betegek átmeneti, vagy tartós gondozása zajlik. Ilyenek az idősek gondozóházai, illetve az idősotthonok, ápolási otthonokTovább
Az idősek otthonaiban az alapszolgáltatások mellett költségtérítéses szolgáltatásként több helyen igénybe vehető az ún. emeltszintű (lakrész biztosításával történő) elhelyezés, emellett az alapszolgáltatások magasabb szinten történő biztosítása, illetve különleges orvosi ellátás is igényelhető.Tovább
A bizonyos betegségekben, fogyatékosságokban szenvedő, otthonukban élő, de magukat önállóan ellátni nem tudó idősek számára is elérhetőek otthonápolási szolgáltatások. Azonban a súlyos demenciában szenvedő betegeknél elsősorban a demens nappali ellátás, a halálos betegségekben szenvedők esetében pedig az otthoni hospice szolgáltatás jöhet szóba.Tovább
A gondozottak vagy a családi gondozást végzők érzelmi, lelki támogatását elsősorban egyházi, illetve karitatív szervezetek végzik Magyarországon. Szakértelemhez kötődő ápolást végzők számára léteznek csoporttámogatással, információszolgáltatással, tanácsadással kapcsolatos programok.Tovább
Általános tanácsadó és pszichológiai támogatások igénybevételére lehetőségük van az otthoni gondozóknak is.Tovább
Az otthonápolást végzők, az ápolási díjban részesülők az internet népszerűbb portáljain létrehoztak több önsegítő, információs, tanácsadó és vitafórumot, online csoportot.Tovább