Bendravimas – pagrįstas pagarba ir dėmesiu.Kai žmogus negali apsieiti be kitų pagalbos, labai svarbu leisti jam pajusti.Skaityti daugiau
Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – tai paslaugos, kurios teikiamos ligoniui gydantis stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose.Skaityti daugiau
Patys pensininkai labiausiai akcentuoja visaverčio bendravimo su savo bendraamžiais galimybę, nes nuo to didele dalimi priklauso kokybiškas senėjimas ir sveikata.Skaityti daugiau
Vaistai: 100 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamų vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus.Skaityti daugiau
Senstančioje visuomenėje savanorystė yra svarbi veikla, galinti ir turinti papildyti socialines paslaugas, gerinant senyvų piliečių gyvenimo kokybę.Skaityti daugiau
Bendrąsias socialines ir konsultavimo paslaugas teikia socialinių paslaugų tarnyba visiems bendruomenės nariams (socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms.Skaityti daugiau
Bendruomenės paslaugų priemonių įgyvendinimo rezultatai ypač ženklūs sprendžiant mūsų šalyje užimtumo problemas.Skaityti daugiau