Εικόνα1Sadaļā „Veco ļaužu aprūpe” jūs atradīsiet noderīgu informāciju par Veselības traucējumiem un  ārstniecību, pieejamiem Aprūpes un atbalsta pakalpojumiem, valsts nodrošinātiem Mobilitātes pakalpojumiem un ieteikumiem par Drošību mājās. Savukārt, otrajā sadaļā ir pieejama detalizēta informācija par veco ļaužu veselības traucējumiem, to simptomiem, progresu un iespējamo terapiju veidiem.  Neaizmirstiet apmeklēt sadaļu „Pārbaudiet sevi!”, kurā jūs varēsiet uzzināt, cik zinošs jūs esat par šajā mājaslapā iekļautajām tēmām.