Εικόνα1Dobra opieka nad chorym powinna być wielowymiarowa – istotne jest, aby nie pozostawał sam i mógł liczyć na fachową pomoc oraz wsparcie ze strony najbliższych. Dlatego zagadnienia, które Państwu prezentujemy, dotyczą różnych aspektów wsparcia, przede wszystkim: opieki domowej, opieki oferowanej przez Domy Pomocy Społecznej, usług woluntarystycznych, usług doradczych. Opieka nad osobą w podeszłym wieku często angażuje najbliższe otoczenie, które w wyniku długoterminowego sprawowania opieki narażone jest na różnego rodzaju obciążenia psychiczne. Dlatego też warto zwrócić uwagę na formy wsparcia adresowane również do opiekunów. Znajdą je Państwo w kolejnych rozdziałach platformy.