Εικόνα1V sekcii Starostlivosť o seniorov nájdete užitočné informácie o chorobných stavoch u seniorov a manažmente starostlivosti, dostupných opatrovateľských a podporných službách, dopravných službách vo vašej krajine a tiež radách, ktoré vám pomôžu vytvoriť bezpečnú domácnosť.

Podrobná prezentácia o zdravotných stavoch u seniorov poskytuje informácie o príznakoch a vývoji chorôb a možnostiach terapeutických intervencií, ďalšia časť je venovaná informáciám o vyrovnávaní sa s chorobou.