Šajā sadaļā jūs varat uzzināt ārkārtas un krīzes tālruņu numurus, pieejamos interneta resursus aprūpei un nacionāla līmeņa organizāciju tīmekļu vietnes.