Radikálne zmeny v životnom štýle u nás od poslednej dekády minulého storočia až po dnešok sa odrazili aj v psychike najmä tých skôr narodených, ktorí boli zvyknutí na iný, pokojnejší a vyrovnanejší spôsob života, než aký sa žije dnes. Strach z rôznych príčin vyvolal potrebu monitorovania a a signalizácie potreby pomoci. O cieľoch tiesňovej starostlivosti, spôsoboch poskytovania služieb monitoringu, oživenými príkladmi pomoci rôznych subjektov sa dozviete viac, ak si otvoríte ponúkané záložky.