Εικόνα1

 

 

 

 

 

 

  • Omaisia tai läheisiä auttavia arvioidaan olevan Suomessa noin 1,2 miljoonaa, pääasiallisia auttajia heistä on noin 300 000.
  • Suomalaisista työssäkäyvistä noin 28 % eli yli 700 000 huolehtii ansiotyön ohella apua tarvitsevasta läheisestään.
  • Yleisin on omaishoitotilanne, jossa puoliso hoitaa toista.
  • Omaishoitaja on useimmiten nainen, mutta miesten osuus (n. 25 %) on kasvamassa.
  • Omaishoidon tuesta säädetyn lain (937/2005) perusteella myönnettävää omaishoidon tukea saa kunnaltaan noin 40 400 (v. 2014) omaishoitajaa eli vain pieni osa kaikista omaishoitotilanteista on virallisen omaishoidon tuen piirissä.

 

Omaishoitoa kehitetään

 

Vuosien 2011–2014 hallitusohjelman mukaisesti omaishoitoa kehitetään kuntien ja järjestöjen kanssa. Omaishoidon kehittäminen on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa vuosille 2014–2020 laatineen työryhmän loppuraportti valmistui keväällä 2014. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota omaishoitajien aseman vahvistamiseen ja yhdenvertaisuuteen asuinpaikasta riippumatta sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.  Raportti sisältää aikataulutetun toimeenpanosuunnitelman.

 

Keskeistä kehittämisohjelmassa

 

1)    Omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuuden lisääminen. Työryhmä esittää yhtenäisiä hoitopalkkioiden myöntämisperusteita ja palkkiotasoja koko maahan.

2)    Omaishoitajien jaksamisen ja hyvän elämänlaadun edistäminen, mikä edellyttää yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kesken.

3)    Vaihtoehtojen lisääminen omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon ja huolenpidon järjestämisessä.

4)    Omaishoitoperheiden palveluohjauksen parantaminen esimerkiksi nimeämällä omaishoitajalle ja hoidettavalle vastuutyöntekijä.

5)    Omaishoidon kehittäminen pitkäjänteisesti palvelurakenteen kiinteänä osana. Omaishoitajan on voitava luottaa tuen jatkuvuuteen, jos hoidon tarve jatkuu.

 

Lähteet: http://www.omaishoitajat.fi/ajankohtaista/oppaita-ansioty%C3%B6n-ja-omaishoidon-yhteensovittamisestahttp://www.omaishoitajat.fi/palveluopas