Osoby pečující o své rodinné příslušníky a jiné blízké osoby jsou podporovány státem prostřednictví důchodového a zdravotního pojištění.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, stát vyplácí příspěvek na péči, jehož žadateli jsou osoby vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Příspěvek mohou tyto osoby využít například na úhradu péče osobám, které se o ně starají.

České právní předpisy přímo nedefinují právní postavení a práva neformálních pečovatelů. Podpora neformálních pečovatelů není ze strany státu dostatečná.

Neformální péči nelze považovat za samozřejmou. Je proto nutná její podpora ze strany státu i nestátních subjektů. Nástroje podpory zahrnují výcvikové kurzy, výměny zkušeností flexibilní pracovní dobu, finanční příspěvky, školení pro formální pečovatele, jak podporovat neformální péči, respitní péče, podpora dobrovolnícké práce, pomoc v domácnosti, dovoz jídla ad.