In deze sectie kan informatie gevonden worden over de wettelijke en financiële bepalingen voor mantelzorgers en zorgbehoevenden. In het onderdeel Wettelijke positie mantelzorg worden de wettelijke bepalingen voor mantelzorgers in België besproken. Het uitgewerkt systeem van loopbaanonderbrekingen en tijdskredieten wordt toegelicht. Verder wordt duidelijk gemaakt dat er om erkend te worden als zorgbehoevende een onderscheid wordt gemaakt tussen mantelzorg en thuiszorg aan de ene kant en residentiële zorg aan de andere kant.

 

In het luik Financiële aspecten wordt gesproken over verzekeringen en overheidssteun zoals de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen. Er wordt meer informatie gegeven over de mogelijkheid om beroep te doen op een aantal belastings- en sociale voordelen zoals de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit, de vrijstelling voor de heffing op afvalwater of het sociale telefoontarief. Voor de kosten die verbonden zijn aan de zorg zijn er verschillende tegemoetkomingen zoals het recht op de verhoogde tegemoetkoming, de terugbetaling van geneesmiddelen en de maximumfactuur. In het onderdeel privé zorg en supplementaire verzekering wordt de Vlaamse zorgverzekering besproken.

 

Hier kan u nagaan op welke rechten en voordelen u beroep kan doen.