Til sine abonnenter tilbyder Sygeforsikringen danmark tilskud til en lang række terapeutiske behandlinger, som ikke er dækket af den offentlige sygesikring eller som ligger i forlængelse af sygesikringens tilskud. Det gælder fx tilskud til tandlægebehandling, briller, psykologbehandling, kiropraktor og meget mere. Man kan vælge mellem forskellige grader af dækning, som naturligvis har forskellige priser. Bemærk, at Sygeforsikringen danmark er en privat virksomhed, som har ret til at afvise abonnenter, som allerede er ramt af sygdom. Læse mere her.

Nogle arbejdsgivere tilbyder deres ansatte deltagelse i en firmasygeforsikring, som fx kan give mulighed for behandling på et privathospital uden om ventelisten til sygesikringsbetalt behandling. Spørg tillidsmanden, om der er sådan en ordning på din pårørendes arbejdsplads.