Erahoolekandena mõistetakse hoolekandeteenuste ostmist täishinnaga avatud turu tingimustel. Hinna ja teenuse kujundab teenusepakkuja, lähtudes konkreetsele teenusele rakenduvatest eeskirjadest ja nõutest. Soovitud teenuse mahu valib klient erinevate pakkujate hulgast. Sellisel kujul hoolekandeteenuste kasutamine tagab vajalikule teenusele saamise väljaspool ootejärjekordi.

 

Suurimaks teenusepakkujaks on AS Hoolekandeteenused, kes pakub lühi- ja pikaajalisi hoolekandeteenuseid psüühilise erivajadusega täiskasvanutele ja lastele ning teenuseid eakatele, kes vajavad oma igapäevaelu korraldamisel ning ühiskonna- ja tööelus osalemiseks tuge ning juhendamist. Teenuseid osutatakse nii inimese kodus, kogukonna keskel kui ka enam kui kahekümnes ettevõtte valduses olevas kodus üle Eesti. Teenuseid on võimalik osta paindlike hindadega tunni, päeva, kuu ja aasta kaupa ning intervallteenusena.

 

Erinevate teenusepakkujate kohta tasub lisainformatsiooni küsida kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnast.

 

Tutvu teenustega

AS HoolekandeteenusedMine lehele...