Η επιδοματική πολιτική στη χώρα μας για τους φροντιστές ατόμων τρίτης ηλικίας είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη..Διαβάστε Περισσότερα
Αντίστοιχα με την προαναφερόμενη ενότητα για να έχει ένας φροντιστής φοροαπαλλαγή πρέπει το ηλικιωμένο άτομο να έχει πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) από τα ΚΕΠΑ.Διαβάστε Περισσότερα
Το κόστος της φροντίδας ενός ατόμου που πάσχει από χρόνια πάθηση είναι αρκετά μεγάλο και θα μπορούσαμε να το διαχωρίσουμε στο άμεσο και το έμμεσο.Διαβάστε Περισσότερα
Ατομα τα οποία έχουν διάγνωση για κάποια χρόνια πάθηση ή μόνιμη αναπηρία δεν μπορούν να καλυφθούν ιατρικά από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία εφόσον η πάθηση ή η αναπηρία αυτή προϋπάρχει της δημιουργίας συμβολαίου.Διαβάστε Περισσότερα